නිර්මාණකරුවනි ඔබත් එන්න

බ්ලොග් නොලියන නිර්මාණ කරන ඔබටයි මේ ආරාදනය. ඔබේ නිර්මාණයත් ahasenenna@gmail.com වෙත එවන්න. නිසැකවම ඔබටත් ඉඩක් ලැබෙනු ඇත. ඔබේ කවි, කතා, ලිපි ඇතුලු ඕනෑම නිර්මාණයක් බාර ගනු ලැබේ.
ස්තුතී
කසුන් නයනජිත්

10 December, 2015

ඈතක ගියදතුන් තිස් පැයේ ඇඬු කඳුළැලි….. වියලෙන්න
සිත් මංහලේ නැවතුණු බව ….......සිහිවන්න
ලත් සෙනෙහසේ හිමිකම මට …... පවරන්න 
හිත් මන්දිරේ සදහට ඔබ........... නවතින්න
පායන සඳේ අයිතිය කවුරුද ......ගන්නේ
මීදුමෙ සුදේ තැවරුම නැහැ නොව දෙන්නේ
සායම මලේ පැවරුම නැත හිමි ......වන්නේ
මා ගැන සෙනේ කවදද ඔබෙ අඩු වෙන්නේ
ඈතක ගියද මා ඉඳ හිට සිහි......... කරලා
දෝතක කවිද පා කර දෙනවද ......ලියලා
මේකුළු මතම මා ලමි පණිවිඩ ...... හදලා
මෑතක පැමිණ මා හමුවෙනවද .... රැකලා

ප්‍රියන්ති හන්සමාලි

9 comments:

 1. තනියෙන් හිටිකාලෙ පාලුව නැතිවෙන්න
  බැඳගන්නවා වෙනකෙක් තව රැවටෙන්න
  ඊට පස්සේ ඒකාගෙන් ගැලවෙන්න
  නඩු කියනවලු කසාදෙකින් වෙන්වෙන්න

  ReplyDelete
 2. මේකුළු මත ලියා ආ පණිවුඩ දැකලා..
  මෑතක ආමි ඔබ දැක ගැනුමයි සිතලා..
  ඈතක ඉඳන් ආ බස් රථයක හැපිලා
  ජූතක වගේ අද ඉමි අතපය වෙලලා.. :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ආමි ? මම හිතුව උඹ නේවි කියල :)

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. ගෑල්ලමයින්ට කවුද බං ඇත්ත කියන්නේ.. :p ඒකයි.. :)

   Delete
 3. අපූරු කවි පෙළක්.

  ReplyDelete